admin
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,804
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
admin2 - 3 support
admin0 - 1 ladieubong
admin1 - 0 louis
admin1 - 1 secret123
admin3 - 0 elaina
admin0 - 1 chuyenluat1
admin0 - 1 flash
admin2 - 6 tester
admin4 - 9 babyboss
admin2 - 2 crqohieu