nguoingoaihanhtinh
  • Hạng 34
  • Ngọc 2,243
  • Tỉ lệ thắng 94.12%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 3.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có