tridangminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 714
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tridangminh0 - 4 linda