thanhphat1997
  • Hạng 857
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,321
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 2.43
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có