cuacon
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 560
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 4.82
  • Thời gian tham gia 1 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có