liuhuy314
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 742
  • Tỉ lệ thắng 63.22%
  • Chỉ số xã hội 87
  • Chỉ số đam mê 2.90
  • Thời gian tham gia 1 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
liuhuy3144 - 6 carohcm
liuhuy3141 - 0 vtvtvtv2022
liuhuy3141 - 0 maithao
liuhuy3141 - 0 iamhuy
liuhuy3140 - 2 thachlam2011
liuhuy3143 - 0 kamichan
liuhuy3147 - 1 ducatuan2020
liuhuy3140 - 3 yingying
liuhuy3141 - 0 tungk3
liuhuy3140 - 1 hamynn
liuhuy3140 - 1 vitsenpaii
liuhuy3141 - 0 trailangthang
liuhuy3140 - 1 tranhang07
liuhuy3140 - 3 sabo2412
liuhuy3142 - 1 hieula
liuhuy3142 - 0 zero1005
liuhuy3141 - 1 maivang
liuhuy3140 - 1 poseidon
liuhuy3140 - 4 doiconcodon
liuhuy31425 - 3 kim93
liuhuy3142 - 0 bimbimoishi
liuhuy3143 - 1 playcaro20
liuhuy3140 - 2 sinbad
liuhuy3140 - 2 kingofflags
liuhuy3142 - 0 tranu
liuhuy3142 - 0 hoavinhpq
liuhuy3140 - 1 son23
liuhuy3141 - 0 choidep2021
liuhuy3141 - 0 huanhoahong78
liuhuy3141 - 2 kocoten111
liuhuy3140 - 2 yangyang
liuhuy3143 - 1 caheo
liuhuy3140 - 1 phamvo
liuhuy3142 - 0 zikzik2910
liuhuy3141 - 0 thusieudepgai
liuhuy3142 - 0 thuylien
liuhuy3140 - 1 toiyeuem
liuhuy3141 - 0 abcxyz88
liuhuy3140 - 5 emdangicachly
liuhuy3146 - 5 uyenmeo
liuhuy3141 - 0 nakime3769
liuhuy3141 - 0 tussp123
liuhuy3141 - 8 waifu207otaku
liuhuy3141 - 0 tayphuongthatbai
liuhuy3142 - 0 sirqq
liuhuy3140 - 5 phihung2021
liuhuy3141 - 0 baonguyena01
liuhuy31425 - 2 miruno
liuhuy3141 - 3 sonbinnnnn
liuhuy3141 - 0 taidt2410
liuhuy3140 - 2 saphia
liuhuy3147 - 1 thathuyencam
liuhuy3141 - 0 minhhuy1108
liuhuy3143 - 0 anh11111
liuhuy3143 - 0 selina441
liuhuy3143 - 0 yinnn97
liuhuy3143 - 2 kobitchoi2021
liuhuy3140 - 1 beyou123
liuhuy3144 - 0 amyvieene
liuhuy3142 - 0 foden
liuhuy3143 - 0 soicute02
liuhuy3141 - 3 lamcaro2
liuhuy3141 - 0 dhoquan91
liuhuy3145 - 4 huongjep
liuhuy3143 - 15 cuacon6
liuhuy3145 - 2 dietcovid
liuhuy3142 - 0 thuykieu
liuhuy3142 - 0 julliavan
liuhuy31417 - 0 flyinm0nk3
liuhuy3147 - 0 jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
liuhuy3140 - 1 vuducviet
liuhuy3142 - 0 khaimou
liuhuy3140 - 2 thienthansau
liuhuy3141 - 0 doanbalinh
liuhuy3145 - 1 tungcaro
liuhuy3140 - 2 tu8160
liuhuy3143 - 5 heavy123
liuhuy3147 - 4 kiennh1991
liuhuy3145 - 17 ionplus
liuhuy3142 - 1 top1carovn
liuhuy3140 - 2 dungnhinlai
liuhuy3141 - 50 laban3
liuhuy3142 - 0 kimdoi04
liuhuy3144 - 0 iambee
liuhuy3143 - 0 rachelk0307
liuhuy3141 - 0 kimlater
liuhuy3142 - 0 hatuy2k3