werfgh
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 940
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 1.12%
  • Chỉ số xã hội 89
  • Chỉ số đam mê 24.20
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
werfgh0 - 6 loclatoi
werfgh1 - 3 jang80
werfgh0 - 10 heodat91
werfgh1 - 1 nammien
werfgh0 - 3 dannyvnn
werfgh0 - 1 lejun
werfgh0 - 7 thuong95
werfgh0 - 6 tralacmi
werfgh1 - 1 sujichan
werfgh1 - 13 binhphonui
werfgh0 - 8 buomchua
werfgh1 - 5 gaodo
werfgh0 - 19 yukii
werfgh0 - 15 canho
werfgh1 - 5 totoro
werfgh0 - 3 trannhat
werfgh0 - 3 serahwang
werfgh1 - 9 gecko88
werfgh2 - 7 yoshida
werfgh2 - 2 lucky
werfgh0 - 9 khoailangnuong
werfgh0 - 3 ngannguyen
werfgh1 - 13 phuongxoan
werfgh0 - 2 duyen10
werfgh0 - 6 nhimxu
werfgh0 - 1 sieuga
werfgh1 - 5 hanhphucvotan
werfgh0 - 26 viphung
werfgh0 - 1 thuytinhkhoc
werfgh1 - 11 heokool
werfgh0 - 1 buonnhoem
werfgh0 - 1 thaomoc
werfgh0 - 1 trienchill
werfgh1 - 2 tieuling
werfgh1 - 4 keosua
werfgh0 - 7 hoangthienxa
werfgh0 - 1 nhocyeusky
werfgh0 - 17 bibi0101
werfgh0 - 3 thuphuongle99
werfgh0 - 3 happy123
werfgh0 - 1 thuyhoa
werfgh1 - 6 trailangthang
werfgh0 - 3 tieuyeutinh
werfgh0 - 4 mjetran
werfgh0 - 21 heolovemusic
werfgh0 - 8 phuongminh
werfgh1 - 2 vesau
werfgh0 - 13 dolphin
werfgh5 - 13 binhnhi
werfgh1 - 3 nguyenhonganh
werfgh2 - 6 thanhphomuabay
werfgh1 - 19 hanalov1
werfgh0 - 3 lvtrung
werfgh0 - 3 thinpham
werfgh0 - 1 vuongkhanh
werfgh0 - 2 maruko
werfgh0 - 2 dungtrieu
werfgh0 - 3 toanluf
werfgh1 - 9 sieutron
werfgh0 - 13 frankho
werfgh2 - 26 cobebencuaso
werfgh0 - 4 hihi112
werfgh2 - 19 thaonguyencafe
werfgh0 - 13 cuccu
werfgh1 - 1 ozonevietnam
werfgh0 - 17 suoingoc
werfgh0 - 5 saosaysua
werfgh1 - 10 hieula
werfgh3 - 13 tuoiconrong
werfgh1 - 2 hades
werfgh3 - 19 meokitty
werfgh0 - 10 yumkhin
werfgh0 - 1 ekxanh
werfgh0 - 3 mayakieu
werfgh0 - 2 builan0209
werfgh1 - 0 cuongzuko
werfgh0 - 3 thanhvan2021
werfgh1 - 13 cayruong
werfgh0 - 1 bamboo
werfgh0 - 2 bingan
werfgh0 - 3 tuliphalan
werfgh2 - 5 dorabase
werfgh0 - 3 alphax
werfgh0 - 10 langtu
werfgh0 - 6 thienloi
werfgh0 - 19 tungk3
werfgh0 - 4 hoangphuc2040
werfgh0 - 1 minhthanh2603
werfgh0 - 1 tsuyoi