reyouready
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 8
  • Tỉ lệ thắng 13.04%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 2.36
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có