thaonguyencafe
  • Hạng ...
  • Ngọc 645
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.01%
  • Chỉ số xã hội 219
  • Chỉ số đam mê 2.93
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaonguyencafe2 - 3 qindy
thaonguyencafe2 - 0 ltv1312002
thaonguyencafe5 - 1 dynha209
thaonguyencafe0 - 2 wibunotsimpttv2k7
thaonguyencafe1 - 0 bhzx123
thaonguyencafe3 - 1 yourmomahoe
thaonguyencafe1 - 0 meotaitho
thaonguyencafe1 - 0 soralita
thaonguyencafe4 - 2 hangover
thaonguyencafe0 - 1 muaxuanden
thaonguyencafe0 - 2 saphia
thaonguyencafe3 - 0 hohoaianh08
thaonguyencafe1 - 5 byeyou
thaonguyencafe1 - 0 hiepne
thaonguyencafe6 - 1 drop14112406
thaonguyencafe0 - 9 phuongkitty
thaonguyencafe1 - 0 quyenlong
thaonguyencafe2 - 0 bosotsuki2012
thaonguyencafe8 - 0 tramha
thaonguyencafe1 - 0 behanh00
thaonguyencafe2 - 8 travahuong
thaonguyencafe1 - 0 nguyenduyen
thaonguyencafe6 - 0 kazuu1554
thaonguyencafe0 - 2 bapcaingoc
thaonguyencafe2 - 3 duyen10
thaonguyencafe0 - 2 truongsinh
thaonguyencafe1 - 2 changtraivotinh035
thaonguyencafe1 - 1 knkid
thaonguyencafe16 - 4 conket
thaonguyencafe3 - 2 thythy2021
thaonguyencafe0 - 2 heokool
thaonguyencafe2 - 1 osin2k
thaonguyencafe2 - 0 hotrongtin
thaonguyencafe2 - 4 mailady
thaonguyencafe1 - 0 hoanghaip3103
thaonguyencafe5 - 1 bezyss
thaonguyencafe1 - 0 serazs
thaonguyencafe0 - 2 ngocsonhb
thaonguyencafe3 - 2 zauysd
thaonguyencafe4 - 0 gaconnoiloan11
thaonguyencafe2 - 1 hiuhu
thaonguyencafe7 - 3 caromatto
thaonguyencafe1 - 0 phidatlop6a6
thaonguyencafe4 - 0 hoangky
thaonguyencafe1 - 0 nonameme
thaonguyencafe1 - 0 nhuquynhh2511
thaonguyencafe2 - 1 bhgjnghie4311
thaonguyencafe3 - 2 nionghie11
thaonguyencafe2 - 4 thuanvane
thaonguyencafe0 - 2 vivacoffee
thaonguyencafe0 - 2 haianthui
thaonguyencafe2 - 4 nguyennhisopoor
thaonguyencafe4 - 2 tieumong
thaonguyencafe3 - 5 noodles
thaonguyencafe1 - 0 buikoi15
thaonguyencafe0 - 4 evanst
thaonguyencafe1 - 0 lanhphong
thaonguyencafe2 - 0 minhpham
thaonguyencafe3 - 2 khongphaicaothu
thaonguyencafe0 - 1 aug17th
thaonguyencafe1 - 0 mrjin
thaonguyencafe1 - 0 lamnguyen2012
thaonguyencafe2 - 0 mogghg
thaonguyencafe1 - 0 nhanleaaa
thaonguyencafe3 - 0 sungo
thaonguyencafe4 - 0 nguyennhisoreall
thaonguyencafe4 - 0 lyduybang
thaonguyencafe1 - 0 tieumama
thaonguyencafe0 - 4 hdmi2000
thaonguyencafe3 - 0 buetde123
thaonguyencafe0 - 1 nhimxu
thaonguyencafe6 - 0 theknight
thaonguyencafe2 - 0 sonke
thaonguyencafe3 - 0 loloti
thaonguyencafe1 - 0 nqgxi
thaonguyencafe1 - 0 meeyi
thaonguyencafe1 - 2 carohcm
thaonguyencafe7 - 0 nguyentienhai
thaonguyencafe0 - 2 lamcaro2
thaonguyencafe3 - 0 hunght
thaonguyencafe0 - 2 vuabip
thaonguyencafe1 - 1 trungphancom
thaonguyencafe1 - 1 thedoomtoaster
thaonguyencafe1 - 0 amoiiiii
thaonguyencafe2 - 0 huyenvu1
thaonguyencafe1 - 0 sharkone
thaonguyencafe0 - 7 hocgomoku
thaonguyencafe1 - 7 linhlucden
thaonguyencafe0 - 3 dangtiendo
thaonguyencafe0 - 1 phumyhung
thaonguyencafe1 - 2 spmit
thaonguyencafe3 - 1 nghiacaro
thaonguyencafe1 - 0 hoangphihung
thaonguyencafe1 - 0 thiengon123
thaonguyencafe1 - 0 ngango
thaonguyencafe1 - 0 phungbinhminh2008
thaonguyencafe5 - 1 minzxje
thaonguyencafe2 - 0 quangkohocgioi
thaonguyencafe5 - 0 thitrucvy22928
thaonguyencafe1 - 0 phamgiakhanhb