thaonguyencafe
  • Hạng 215
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2487
  • Tỉ lệ thắng 57.58%
  • Chỉ số xã hội 99
  • Chỉ số đam mê 5.57
  • Thời gian tham gia 2 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaonguyencafe8 - 6 nguyenchinh85
thaonguyencafe7 - 1 choemsin
thaonguyencafe1 - 0 hehihoha
thaonguyencafe7 - 1 playcaro20
thaonguyencafe2 - 0 teemovnkg01
thaonguyencafe1 - 2 byeyou
thaonguyencafe1 - 0 zero123
thaonguyencafe1 - 0 viendanbac
thaonguyencafe2 - 0 peoooo
thaonguyencafe0 - 1 husky0403
thaonguyencafe7 - 0 hienvobxu2013
thaonguyencafe19 - 0 giangjun
thaonguyencafe0 - 4 nuhondanhroi
thaonguyencafe4 - 2 loojc1000
thaonguyencafe13 - 0 fucuong
thaonguyencafe1 - 0 giakhanhbaaaa
thaonguyencafe4 - 1 sonyvaio99
thaonguyencafe0 - 2 hdmi2000
thaonguyencafe1 - 4 dungnhinlai
thaonguyencafe1 - 1 pouralways
thaonguyencafe3 - 4 duyanh
thaonguyencafe0 - 2 iamkevin79nhatrang
thaonguyencafe0 - 2 silverfang
thaonguyencafe4 - 3 xmen117
thaonguyencafe1 - 0 kingday
thaonguyencafe1 - 0 xemphim2022
thaonguyencafe3 - 0 meo123
thaonguyencafe1 - 0 taladanbienma
thaonguyencafe1 - 1 thusieudepgai
thaonguyencafe2 - 0 so2tglaa
thaonguyencafe2 - 4 dietcovid
thaonguyencafe1 - 1 cbtzz
thaonguyencafe1 - 0 truonghai2002
thaonguyencafe5 - 0 eosopc66
thaonguyencafe2 - 0 buher
thaonguyencafe2 - 0 dangthu209
thaonguyencafe0 - 1 qindy
thaonguyencafe1 - 0 sieutron
thaonguyencafe1 - 4 hocdoi
thaonguyencafe2 - 0 havi0032
thaonguyencafe2 - 0 ytr6gfb5r5f
thaonguyencafe3 - 2 waifu207otaku
thaonguyencafe6 - 11 phuczelo
thaonguyencafe0 - 1 verygood
thaonguyencafe0 - 1 robin
thaonguyencafe0 - 1 jiji001
thaonguyencafe1 - 3 banhminuong
thaonguyencafe1 - 0 chimcutnuong
thaonguyencafe3 - 2 giomuathu
thaonguyencafe0 - 2 chopper
thaonguyencafe1 - 1 hideonbus
thaonguyencafe1 - 0 xzcb84
thaonguyencafe4 - 0 vuan1932003
thaonguyencafe2 - 0 samsusamsu
thaonguyencafe0 - 3 dangtiendung
thaonguyencafe5 - 5 emdangicachly
thaonguyencafe0 - 3 danbienday
thaonguyencafe2 - 10 hoangtuanemb
thaonguyencafe1 - 1 caro2610
thaonguyencafe3 - 1 bongbongmua12
thaonguyencafe12 - 3 phucsongdonggia
thaonguyencafe1 - 4 tranminh90
thaonguyencafe3 - 0 trankha2007
thaonguyencafe4 - 1 ducatuan2020
thaonguyencafe1 - 0 duyen10
thaonguyencafe3 - 5 tu8160
thaonguyencafe5 - 1 minhphuong541
thaonguyencafe1 - 2 huunhu66
thaonguyencafe3 - 1 nicholas
thaonguyencafe3 - 1 cnccomputer
thaonguyencafe2 - 1 minhhuy1108
thaonguyencafe0 - 2 kentpham
thaonguyencafe1 - 0 utachi
thaonguyencafe1 - 0 minhbaoa01
thaonguyencafe1 - 0 julliavan
thaonguyencafe0 - 1 arsenalfc96
thaonguyencafe4 - 4 phu080889
thaonguyencafe1 - 0 support
thaonguyencafe4 - 6 nguyenhungthcsvts
thaonguyencafe0 - 1 trungquan2k
thaonguyencafe1 - 0 duongproga
thaonguyencafe1 - 7 tienphat363
thaonguyencafe1 - 4 huanhoahong78
thaonguyencafe3 - 2 son23
thaonguyencafe0 - 1 lamcaro2
thaonguyencafe4 - 1 x2danplay
thaonguyencafe19 - 2 werfgh
thaonguyencafe0 - 1 longhung
thaonguyencafe6 - 4 nagaru
thaonguyencafe1 - 0 monchangcheo
thaonguyencafe1 - 11 phamphuhung
thaonguyencafe1 - 0 giotmuathu
thaonguyencafe2 - 0 huynhthithuyduong
thaonguyencafe2 - 0 tomtep
thaonguyencafe0 - 3 uizaaaaa
thaonguyencafe1 - 0 chinhngocong
thaonguyencafe0 - 6 diemcaro04999
thaonguyencafe2 - 0 huyyeurin
thaonguyencafe0 - 2 tuongsinh