thaonguyencafe
  • Hạng ...
  • Ngọc 629
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.56%
  • Chỉ số xã hội 308
  • Chỉ số đam mê 1.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaonguyencafe10 - 14 mailady
thaonguyencafe0 - 3 rocket290671
thaonguyencafe2 - 0 sakurajp
thaonguyencafe19 - 18 duyen10
thaonguyencafe1 - 3 congtrinh
thaonguyencafe6 - 9 aikhongsotui
thaonguyencafe3 - 0 trmuy
thaonguyencafe9 - 20 qindy
thaonguyencafe8 - 4 heokool
thaonguyencafe4 - 0 sthswrong
thaonguyencafe3 - 6 chuotbobo
thaonguyencafe4 - 12 docuong
thaonguyencafe3 - 0 xuancuong140202
thaonguyencafe1 - 0 taigame123
thaonguyencafe2 - 1 zhaile181z
thaonguyencafe19 - 20 changtraivotinh035
thaonguyencafe3 - 1 caochuyen94
thaonguyencafe1 - 0 hochitrung
thaonguyencafe2 - 0 luuquy
thaonguyencafe2 - 6 nganbali
thaonguyencafe5 - 13 huongjep
thaonguyencafe1 - 0 phudano
thaonguyencafe2 - 0 david1712dxt
thaonguyencafe1 - 0 kietchuany
thaonguyencafe1 - 3 winxp
thaonguyencafe16 - 2 vietcoj
thaonguyencafe2 - 0 nethonglinh
thaonguyencafe0 - 9 hdmi2000
thaonguyencafe7 - 2 loc2000ag
thaonguyencafe9 - 9 thythy2021
thaonguyencafe1 - 0 ngaaaaaaa
thaonguyencafe0 - 4 mmmon
thaonguyencafe6 - 1 vvtinh
thaonguyencafe5 - 0 neolklk
thaonguyencafe3 - 6 siro2012
thaonguyencafe0 - 1 meohoang123
thaonguyencafe2 - 3 tigerzing
thaonguyencafe4 - 1 beetran1209
thaonguyencafe1 - 0 lethanhviet2004
thaonguyencafe2 - 0 lanphuong0966
thaonguyencafe4 - 0 dkmetu
thaonguyencafe4 - 3 osin2k
thaonguyencafe2 - 2 carokid
thaonguyencafe1 - 0 at0p1xt
thaonguyencafe3 - 0 lulipham
thaonguyencafe1 - 0 imdabest89
thaonguyencafe6 - 0 adsfasfada5684351
thaonguyencafe4 - 0 chuyenconho
thaonguyencafe5 - 0 aimar
thaonguyencafe0 - 1 sanbangtaca123
thaonguyencafe1 - 7 sabo2412
thaonguyencafe1 - 0 huanzing1322009
thaonguyencafe1 - 0 karogamingss999
thaonguyencafe0 - 3 chachacha
thaonguyencafe6 - 3 phanxyz186
thaonguyencafe1 - 3 cocvang
thaonguyencafe1 - 0 levycuong
thaonguyencafe1 - 0 ngoducdinh
thaonguyencafe1 - 1 heophuc012
thaonguyencafe3 - 1 truonglou123
thaonguyencafe2 - 0 hisinku
thaonguyencafe2 - 0 exdevilcaro04
thaonguyencafe1 - 0 hieenminhh
thaonguyencafe1 - 0 jeffnotfound29
thaonguyencafe2 - 0 minthichchoicaro
thaonguyencafe7 - 5 chumchum
thaonguyencafe1 - 0 nhatfx1012
thaonguyencafe3 - 0 sherlock
thaonguyencafe1 - 0 toanlacdv
thaonguyencafe5 - 0 suzuchun
thaonguyencafe7 - 0 daosithui157
thaonguyencafe2 - 0 ehheee
thaonguyencafe4 - 0 hungxitrum
thaonguyencafe1 - 0 thanhngaho
thaonguyencafe2 - 0 lmcccc
thaonguyencafe2 - 0 pakuda
thaonguyencafe1 - 0 reese0208
thaonguyencafe3 - 3 tnhan2502
thaonguyencafe2 - 0 nguyenkhoi540729
thaonguyencafe2 - 9 travahuong
thaonguyencafe3 - 0 khoagay1607
thaonguyencafe3 - 0 tamnguyenngoc
thaonguyencafe1 - 0 dioda
thaonguyencafe0 - 1 tomcuamuc
thaonguyencafe1 - 0 ngogiabao0902
thaonguyencafe3 - 1 hongbeoi
thaonguyencafe8 - 0 huynhtridoan
thaonguyencafe1 - 0 toidanhga
thaonguyencafe2 - 3 dongcoxanh123
thaonguyencafe1 - 0 adassd
thaonguyencafe2 - 0 admingo
thaonguyencafe0 - 3 ngocsonhb
thaonguyencafe8 - 1 hoangngocbaotram
thaonguyencafe0 - 1 khangnguyen2
thaonguyencafe8 - 0 ken16w2
thaonguyencafe1 - 6 loanloan
thaonguyencafe0 - 2 nhimxu
thaonguyencafe2 - 0 jhgogfhuif88961
thaonguyencafe1 - 0 minhphucoo1
thaonguyencafe2 - 0 hoaquocphong