lqdoan
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 203
  • Tỉ lệ thắng 90.77%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có