chiho
  • Hạng ...
  • Ngọc 40
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 10.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chiho1 - 3 uizaaaaa
chiho0 - 1 hitlerhainao
chiho0 - 5 vichea
chiho2 - 0 sabo2412
chiho0 - 4 ngocsonhb
chiho0 - 1 carer
chiho0 - 5 kidboy
chiho2 - 9 thythy2021
chiho6 - 15 gauxam199
chiho0 - 2 edric284