peishijinxian
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 500
  • Tỉ lệ thắng 15.58%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 5.77
  • Thời gian tham gia 3 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
peishijinxian3 - 7 buonnhoem
peishijinxian4 - 6 sabo2412
peishijinxian4 - 8 ngocruby9x
peishijinxian2 - 5 nghidichchanqua
peishijinxian0 - 1 mailady
peishijinxian9 - 14 luke911
peishijinxian4 - 12 luckystar
peishijinxian5 - 8 nhabanbo
peishijinxian1 - 3 yukii
peishijinxian1 - 8 sagocarer
peishijinxian1 - 8 mrrua
peishijinxian2 - 2 hihi112
peishijinxian3 - 18 dorabase
peishijinxian0 - 2 support
peishijinxian3 - 8 vesau
peishijinxian8 - 13 tahuuson
peishijinxian2 - 3 nhatvy2291
peishijinxian2 - 0 vnnguyendung
peishijinxian0 - 7 trungtc
peishijinxian1 - 3 lemaipa
peishijinxian5 - 9 binhnhi
peishijinxian6 - 11 serahwang
peishijinxian2 - 3 badboy
peishijinxian2 - 3 trannhat
peishijinxian0 - 2 duyen10
peishijinxian3 - 4 ampen
peishijinxian7 - 27 beyeupk
peishijinxian0 - 1 quangquang
peishijinxian6 - 15 oxoxox
peishijinxian2 - 5 letienphong
peishijinxian7 - 8 nhocyeusky
peishijinxian2 - 3 ok123456
peishijinxian7 - 17 huongkute
peishijinxian4 - 5 saphia
peishijinxian2 - 13 vanvolang
peishijinxian1 - 0 nonono
peishijinxian2 - 0 gaster
peishijinxian0 - 1 tuongsinh
peishijinxian0 - 5 cpcnarin12
peishijinxian2 - 12 dunglun
peishijinxian0 - 2 cuong97
peishijinxian4 - 4 nttthuy
peishijinxian1 - 2 suf3120
peishijinxian1 - 1 vncaro
peishijinxian5 - 16 chauky77
peishijinxian7 - 1 brium
peishijinxian16 - 19 nguoivohinh
peishijinxian11 - 29 cuccu
peishijinxian2 - 0 gacontapdi1
peishijinxian3 - 1 vucongvan
peishijinxian4 - 8 thuytinhkhoc
peishijinxian7 - 28 qindy
peishijinxian10 - 26 trunghieu87
peishijinxian3 - 19 lvtrung
peishijinxian5 - 2 ninjax3
peishijinxian10 - 25 thuong95
peishijinxian7 - 17 happykid76
peishijinxian13 - 3 caokhanh0412
peishijinxian1 - 0 zoeli
peishijinxian11 - 16 thuydung25
peishijinxian2 - 3 viphung
peishijinxian2 - 5 ilovekimyen1999
peishijinxian0 - 1 hoangha8998
peishijinxian2 - 15 lexuan22
peishijinxian4 - 1 huuan87772664
peishijinxian1 - 2 diemcaro04999
peishijinxian0 - 1 kentpham
peishijinxian0 - 1 hoamoclan
peishijinxian0 - 4 socnau
peishijinxian2 - 0 phanquy00
peishijinxian2 - 2 happy123
peishijinxian0 - 2 arsenalfc96
peishijinxian3 - 5 shgdvacacsfdtc7
peishijinxian0 - 1 nguyenhonganh
peishijinxian2 - 0 phat543216
peishijinxian1 - 8 lejun
peishijinxian1 - 1 jikon