toanluf
  • Hạng 104
  • Ngọc 1,300
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.47%
  • Chỉ số xã hội 456
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toanluf1 - 0 mphtrang
toanluf0 - 1 anhkhoax23
toanluf9 - 16 totoro
toanluf0 - 3 winxp
toanluf1 - 0 tuantalung
toanluf7 - 7 dolphin
toanluf8 - 8 tuanlongtt
toanluf19 - 15 quangmetro
toanluf17 - 12 nganbali
toanluf6 - 7 nhatvy2291
toanluf6 - 4 huongkute
toanluf12 - 6 dungtrieu
toanluf3 - 6 phameco
toanluf3 - 0 linhlinhlinh123
toanluf1 - 5 manhlamm
toanluf3 - 7 sabo2412
toanluf2 - 0 qva0512
toanluf4 - 0 quockenfan
toanluf3 - 0 vuabeo
toanluf7 - 14 caothucarovn
toanluf1 - 3 hdmi2000
toanluf2 - 3 haizzzzzzzzzzzzz
toanluf2 - 0 duongchilamth7
toanluf3 - 10 cocvang
toanluf5 - 0 quynhquynhquynnnh
toanluf1 - 1 ltatu071109
toanluf5 - 2 khanhhoang1409
toanluf1 - 6 vuabip
toanluf6 - 0 huynne
toanluf1 - 0 dominhtri
toanluf7 - 3 chienleok
toanluf1 - 0 concat12233
toanluf2 - 1 chumchum
toanluf1 - 0 lqcanh
toanluf4 - 0 mycaro
toanluf11 - 9 damphucanh
toanluf4 - 0 hungbd
toanluf1 - 0 adswzxcvbnm
toanluf0 - 2 tomcuamuc
toanluf7 - 0 lokeybonson
toanluf3 - 0 minhvu12345bg
toanluf7 - 1 monsieurtuna
toanluf3 - 0 toan9371uwuwu
toanluf9 - 0 ehheee
toanluf2 - 0 hoanhmanh93
toanluf2 - 0 adassd
toanluf3 - 0 meomunday
toanluf1 - 0 dongcoxanh123
toanluf2 - 4 h2so4
toanluf1 - 1 tramday123
toanluf1 - 4 thichcarolam
toanluf2 - 0 ngoctin
toanluf0 - 2 loanloan
toanluf0 - 2 comchienduongchau
toanluf1 - 5 lebaokhang
toanluf1 - 4 travahuong
toanluf1 - 0 fushima
toanluf2 - 0 seulgi
toanluf0 - 1 alienware
toanluf3 - 1 truongsinh
toanluf0 - 2 saphia
toanluf2 - 0 gayboi
toanluf5 - 7 tondan
toanluf0 - 2 muaxuanden
toanluf0 - 3 gomukupro33333
toanluf11 - 63 phuongkitty
toanluf10 - 13 nguyenvancu
toanluf0 - 3 pity08
toanluf1 - 0 suneomonhon
toanluf0 - 1 dbqg000
toanluf2 - 0 tla6mui
toanluf1 - 0 dianna
toanluf2 - 0 chiemiof9680
toanluf2 - 0 mighie4311
toanluf1 - 0 bangtam2312
toanluf2 - 4 anh3khia
toanluf1 - 0 bjemvionh796
toanluf2 - 0 kiuwanjo986
toanluf5 - 1 kain98
toanluf1 - 4 minhtoanwin
toanluf1 - 1 ginsosad
toanluf3 - 1 socnau
toanluf0 - 5 carohcm
toanluf2 - 6 ngang123
toanluf7 - 12 noodles
toanluf1 - 0 lamquennha
toanluf0 - 44 lamcaro2
toanluf3 - 2 trannhat
toanluf0 - 1 anhlatrumday
toanluf5 - 3 khongphaicaothu
toanluf0 - 5 haianthui
toanluf5 - 0 doquangtrung
toanluf1 - 0 nhutduy
toanluf3 - 0 tanrik
toanluf1 - 0 akari
toanluf1 - 2 hoadongtien00
toanluf4 - 0 nguyenducphatabc123
toanluf2 - 0 minhhhhhhhhhh
toanluf1 - 0 tuibienpha
toanluf4 - 4 toilaerrr