toanluf
  • Hạng 651
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,615
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 64.82%
  • Chỉ số xã hội 361
  • Chỉ số đam mê 3.83
  • Thời gian tham gia 7 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toanluf5 - 2 virutdepp
toanluf3 - 0 vietquat88
toanluf1 - 0 playersieucapvjp888
toanluf1 - 0 fdfsdsd
toanluf1 - 0 hadtt12
toanluf1 - 0 lovelyday
toanluf0 - 41 lamcaro2
toanluf4 - 0 fyodordostoevsky
toanluf2 - 0 vobuky12
toanluf3 - 0 chituan9901
toanluf2 - 1 lelekhanh
toanluf0 - 4 yephdith
toanluf2 - 0 cocuser
toanluf7 - 3 vomyna1
toanluf6 - 10 phumyhung
toanluf2 - 3 sabo2412
toanluf4 - 0 hoangthiem88
toanluf3 - 0 iabnocdm
toanluf6 - 0 minhpham
toanluf2 - 2 trannhat
toanluf2 - 2 dungtrieu
toanluf0 - 1 totoro
toanluf1 - 0 quangmetro
toanluf1 - 1 socnau
toanluf7 - 6 alecharry91
toanluf3 - 0 thiengon123
toanluf1 - 0 sieunhando1234
toanluf2 - 0 ricardokaka23
toanluf2 - 0 namvietam
toanluf1 - 0 miormy235
toanluf0 - 3 nguyenmanhlama01
toanluf3 - 0 giangfarm
toanluf5 - 0 usdgfaoseugiog
toanluf0 - 4 vuabip
toanluf3 - 0 martinchannel
toanluf7 - 3 playcaro20
toanluf2 - 0 asthesun
toanluf4 - 5 ngocgiau04
toanluf1 - 6 celeron4ghz
toanluf1 - 0 buitruong9721
toanluf0 - 3 byeyou
toanluf4 - 5 nangcanhhoaroi
toanluf0 - 7 thanhthanh2k8
toanluf2 - 0 minhsting
toanluf3 - 1 loloti
toanluf2 - 0 happyroom
toanluf2 - 0 tranhoabroland
toanluf2 - 0 huydatinh1678
toanluf2 - 1 embeoden
toanluf4 - 1 bongbongmua12
toanluf3 - 0 chung12345
toanluf11 - 7 veeee0032
toanluf1 - 0 lananhhhhh
toanluf3 - 0 phamdang
toanluf1 - 1 hkyen739
toanluf1 - 0 thinhbrland
toanluf3 - 0 taidt2410
toanluf2 - 0 mialena
toanluf0 - 2 maithao
toanluf3 - 0 vanem
toanluf0 - 4 chopper
toanluf16 - 5 xemphim2022
toanluf0 - 1 rongar
toanluf4 - 0 kim93
toanluf4 - 3 waifu207otaku
toanluf0 - 1 thusieudepgai
toanluf0 - 2 dungnhinlai
toanluf0 - 3 tayngang66
toanluf0 - 1 manhlama01
toanluf4 - 0 minhyb
toanluf2 - 2 noname06
toanluf1 - 0 nguoivohinh
toanluf1 - 0 khoigamer08
toanluf3 - 0 ducatuan2020
toanluf2 - 4 ngang123
toanluf1 - 0 kiukiu47
toanluf1 - 6 matrancaro
toanluf0 - 1 jiji001
toanluf1 - 1 choidep2021
toanluf17 - 16 choiluon
toanluf3 - 9 phuczelo
toanluf1 - 0 manhthieunang
toanluf2 - 0 thuylien
toanluf0 - 1 phungtien
toanluf1 - 0 tuss2009e
toanluf0 - 1 beba888
toanluf0 - 2 hetyeulinh
toanluf4 - 0 nnqthy1310
toanluf6 - 0 nguyennhatminh
toanluf1 - 5 sweetberry
toanluf0 - 9 thienthansau
toanluf0 - 2 cam99
toanluf7 - 2 hoangyen3981
toanluf0 - 2 trungquan1602
toanluf1 - 0 nicholas
toanluf14 - 3 canh123456789
toanluf1 - 5 nht1309
toanluf0 - 4 carohcm
toanluf3 - 0 sonbinnnnn
toanluf7 - 0 foden