toanluf
  • Hạng 205
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 64.66%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toanluf3 - 0 duy30012004
toanluf8 - 8 gup222
toanluf1 - 5 ltb0506
toanluf4 - 2 greenland
toanluf2 - 0 nguyenvancu
toanluf1 - 0 tranleducduong2009
toanluf1 - 0 bb1234
toanluf2 - 1 haicaro
toanluf11 - 51 phuongkitty
toanluf1 - 6 fucklife
toanluf1 - 11 poppai
toanluf2 - 0 idontknow23
toanluf5 - 2 bii2388
toanluf2 - 0 dechematnao
toanluf0 - 2 sbc1111
toanluf12 - 12 xanhlacay
toanluf5 - 0 ngophanbaoquoc
toanluf6 - 9 lamcaro
toanluf2 - 1 kmmmm
toanluf1 - 0 ththththth93
toanluf7 - 0 kim222
toanluf2 - 0 odakoizumi
toanluf3 - 0 playboy
toanluf2 - 0 chienadamm
toanluf3 - 1 hannguyengia148
toanluf1 - 0 kentpham
toanluf0 - 3 yellowrain
toanluf2 - 0 locyeu204
toanluf1 - 0 kissllady2024
toanluf2 - 0 anhkiet2021
toanluf0 - 1 khoailangnuong
toanluf0 - 1 pingpong
toanluf2 - 0 hoanghjdj
toanluf0 - 8 scp67892021
toanluf2 - 0 vodanh
toanluf7 - 1 yamato
toanluf4 - 0 nghia02
toanluf0 - 1 lvtrung
toanluf1 - 3 dinhvanvoi
toanluf4 - 0 thedoc996
toanluf2 - 0 puta1701
toanluf10 - 0 meruoi
toanluf2 - 0 paduc
toanluf1 - 0 cfxzgjg
toanluf3 - 0 duccaro
toanluf1 - 0 lamlam
toanluf3 - 0 kha123456789
toanluf5 - 0 bangnaluna
toanluf10 - 0 giapvip16
toanluf5 - 8 buitoi21
toanluf6 - 24 galam
toanluf4 - 0 khonthangduoctot
toanluf1 - 6 cuong97
toanluf1 - 0 b1998
toanluf6 - 0 quangtrung1010
toanluf2 - 0 lamhaidang2701
toanluf0 - 6 sieucaothu0508
toanluf4 - 1 khoi123
toanluf1 - 0 zicohangaram
toanluf3 - 1 rollga
toanluf4 - 0 nhiihn
toanluf1 - 0 pehan12
toanluf0 - 1 nhatmai
toanluf2 - 0 linhcute
toanluf0 - 6 newnew
toanluf4 - 0 nutifood
toanluf0 - 1 nguyenvuhoang21
toanluf1 - 0 angela
toanluf2 - 0 trang11
toanluf3 - 0 quanghuy2003
toanluf0 - 2 tranngocbaothy
toanluf1 - 4 rip001
toanluf3 - 0 mychi123
toanluf1 - 0 fhhhfjdhv
toanluf4 - 0 phuongnhung
toanluf2 - 0 maithuha38c
toanluf2 - 0 tu291
toanluf1 - 0 pthao3799
toanluf0 - 2 nan007
toanluf2 - 0 kingtuannv
toanluf13 - 1 qh9999
toanluf1 - 0 thuykien
toanluf2 - 0 ololololquan
toanluf2 - 0 lgiahanpro
toanluf1 - 1 gatamky2020
toanluf5 - 0 tuyetvan1102
toanluf1 - 1 ttttt
toanluf2 - 0 hangnguyenthi
toanluf2 - 5 sauminh
toanluf2 - 0 lolif1
toanluf1 - 5 kehuydiet2802
toanluf2 - 0 tinzkynkyn
toanluf3 - 6 pepopo
toanluf2 - 0 dddddd3
toanluf12 - 0 kakakakikiki
toanluf1 - 4 t2ent6six
toanluf0 - 1 kidboy
toanluf0 - 1 nhibuong
toanluf1 - 12 thanhthanh2k7
toanluf6 - 2 quatroiphe