heoway
  • Hạng 155
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 96
  • Tỉ lệ thắng 64.84%
  • Chỉ số xã hội 256
  • Chỉ số đam mê 6.07
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoway7 - 4 thaivanbi
heoway0 - 1 karuizawa
heoway0 - 2 muaxuan123
heoway1 - 0 trantrongw
heoway6 - 1 levu22700
heoway1 - 0 jhjhjh
heoway0 - 1 ekxanh
heoway0 - 2 trucmai
heoway8 - 3 beyou123
heoway5 - 0 hangg23
heoway2 - 1 matrancaro
heoway1 - 2 matran2
heoway4 - 0 tanlamvtpt96
heoway2 - 0 fwyha11
heoway9 - 0 kithucovay
heoway5 - 2 truongg
heoway5 - 2 bangdaokeo
heoway0 - 3 tuantu123
heoway5 - 6 baniphonere
heoway2 - 0 yourname1707
heoway0 - 3 uizaaaaa
heoway1 - 4 gacondichoi
heoway2 - 3 phamphuhung
heoway2 - 0 mthang2k3
heoway5 - 14 diemcaro04999
heoway1 - 0 bamboo
heoway2 - 3 sabo2412
heoway0 - 3 kingcaroone
heoway6 - 8 uefalona
heoway2 - 1 nonono
heoway0 - 6 nhatmai
heoway3 - 1 mina123
heoway1 - 0 linkxxx
heoway2 - 0 khangmoi
heoway1 - 5 saphia
heoway2 - 3 hitlerhainao
heoway0 - 15 london9
heoway2 - 6 dunglun
heoway2 - 0 playboy
heoway0 - 2 arsenalfc96
heoway0 - 4 huongq
heoway2 - 0 muvodoi
heoway1 - 1 tinhthoixotxa
heoway0 - 1 mapileng
heoway2 - 1 linh1
heoway18 - 0 hoabaylac
heoway2 - 8 cpcnarin2
heoway7 - 11 gatsby
heoway3 - 2 kentpham
heoway4 - 0 mrb0yb4tl
heoway2 - 2 lyquoc
heoway1 - 3 ladan7
heoway2 - 0 mailinh
heoway0 - 1 trancuong
heoway8 - 21 trungtcc
heoway1 - 0 bumbadum
heoway7 - 1 lycatieu
heoway7 - 16 ladan5
heoway1 - 0 longlh
heoway3 - 0 obby2345hu
heoway0 - 2 hieunguyenhy
heoway2 - 0 hochitrung
heoway1 - 1 dangky1lan
heoway7 - 0 deathz
heoway4 - 0 lwhlng1
heoway1 - 0 hanncuksuk2611
heoway3 - 4 binhnhi
heoway0 - 1 hanhphucvotan
heoway1 - 0 meowmeow
heoway2 - 8 scp67892021
heoway8 - 1 phucxiro619
heoway1 - 0 minhthu
heoway3 - 4 richard89
heoway1 - 0 namjr97
heoway2 - 0 phuongbeo96
heoway5 - 0 trancanh888
heoway5 - 0 dongphan
heoway19 - 11 nguyenvancu
heoway0 - 1 mothaibabon
heoway33 - 1 matrom26
heoway3 - 1 simple
heoway2 - 0 kkkkka
heoway2 - 0 phanhuyen1597
heoway1 - 1 thangtq
heoway0 - 2 tuoiconrong
heoway1 - 3 sbc1111
heoway0 - 1 qwerrrrrrr
heoway7 - 1 nvtspto0987
heoway0 - 3 moitapchoi22
heoway0 - 1 toanluf
heoway2 - 0 bichtrammm
heoway1 - 0 thinhno13
heoway10 - 0 panda
heoway5 - 1 remkeomut
heoway1 - 0 ngocvy
heoway5 - 0 huyhuyko
heoway0 - 1 dorabase
heoway1 - 1 thaomoc
heoway0 - 1 mikochan
heoway1 - 0 toanthang10