heoway
  • Hạng 1127
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,079
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.37%
  • Chỉ số xã hội 365
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoway6 - 1 soup22
heoway3 - 0 thienthan999
heoway6 - 0 taolahacker123
heoway1 - 0 cahuvui
heoway0 - 4 yephdith
heoway0 - 1 hocgomoku
heoway3 - 1 cocuser
heoway10 - 2 phuongdq
heoway2 - 3 umsanga
heoway1 - 1 hdmi2000
heoway0 - 1 vobuky12
heoway1 - 2 luckystar
heoway3 - 0 giainghi11
heoway1 - 0 freedomman
heoway6 - 0 chesser
heoway1 - 0 godofdead
heoway0 - 1 nguyenmanhlama01
heoway2 - 1 thinpham
heoway2 - 1 mayakieu
heoway2 - 2 xuanthupro
heoway1 - 6 toloveru
heoway1 - 0 painz
heoway0 - 1 hanhphucthoangqua
heoway2 - 0 asthemoon
heoway1 - 0 nghiacaro
heoway5 - 0 suzi157
heoway0 - 1 wibunotsimpttv2k7
heoway1 - 0 bonxruok
heoway3 - 0 thanhhanh2k1
heoway9 - 0 tuquyen22620
heoway2 - 0 huongjep
heoway2 - 0 nhyyyheluuuuu
heoway0 - 1 vuabip
heoway2 - 5 lucatin
heoway4 - 0 vietdang14
heoway2 - 0 thuykim7979
heoway0 - 2 akirakun
heoway3 - 1 hjhjhj
heoway4 - 1 thiengon123
heoway2 - 0 chienvuacr
heoway1 - 0 tomtep
heoway3 - 0 covit0310
heoway2 - 0 duchuynh1109
heoway1 - 0 npp2008
heoway0 - 1 trunghieu87
heoway1 - 1 mikochan
heoway0 - 5 cumeo
heoway1 - 0 kkfffff
heoway0 - 3 phoboialy
heoway1 - 3 sonyvaio99
heoway2 - 0 khiconjx
heoway2 - 0 anhhonguyen158
heoway0 - 3 byeyou
heoway0 - 3 nangcanhhoaroi
heoway0 - 5 chiukonoi
heoway2 - 0 cunon2611
heoway0 - 1 phumyhung
heoway2 - 0 seira196
heoway3 - 0 nguyenvy18356v
heoway18 - 1 adung89hy
heoway0 - 3 dangtiendung
heoway1 - 1 lvtrung
heoway17 - 21 nuhondanhroi
heoway1 - 1 tammy56
heoway0 - 2 phuongkarry
heoway1 - 3 thuyt1
heoway0 - 3 trucmai
heoway1 - 4 iamkevin79nhatrang
heoway1 - 0 badboy
heoway6 - 0 loojc1000
heoway0 - 10 husky
heoway0 - 5 hermes
heoway1 - 2 robin
heoway2 - 3 erial
heoway7 - 1 anhbeo88
heoway1 - 0 huyyduynn
heoway4 - 3 pqd1306
heoway3 - 0 uyenmeo
heoway1 - 0 xmdttnvkl
heoway0 - 4 detutlong
heoway2 - 4 rubikson
heoway3 - 3 matrancaro
heoway0 - 1 chopper
heoway1 - 0 nhattann
heoway1 - 3 kocoten111
heoway1 - 0 hahavi2
heoway2 - 0 homaitrucmy
heoway3 - 0 tuss2009
heoway9 - 5 hieunguyenhy
heoway2 - 2 maithao
heoway3 - 1 datht97
heoway0 - 2 minhbz2
heoway4 - 1 linhsongda
heoway2 - 4 waifu207otaku
heoway2 - 14 sokheng3
heoway1 - 1 sonbinnnnn
heoway0 - 1 kungfugirl
heoway2 - 3 huunhu66
heoway0 - 6 batbai5397
heoway1 - 0 tenshi