heoway
  • Hạng 190
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 20
  • Tỉ lệ thắng 67.55%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
heoway7 - 8 nguyenvancu
heoway3 - 0 kinggame
heoway1 - 2 matngu16
heoway3 - 0 phanquy
heoway1 - 0 sibal
heoway1 - 0 tententen
heoway4 - 0 danhbnbnbnbn
heoway3 - 1 anhkhadeptrai
heoway2 - 7 lamcaro
heoway1 - 4 gup222
heoway1 - 0 bapcaingoc
heoway1 - 0 ampen
heoway1 - 0 lemaipa
heoway1 - 1 quangmetro
heoway1 - 0 vangbacdaquy
heoway1 - 1 nt03214
heoway2 - 0 dsssd
heoway4 - 0 panda
heoway1 - 0 nonamevn
heoway1 - 1 vuacotrongmo
heoway1 - 0 haicaro
heoway3 - 0 hieubg2001
heoway1 - 0 bb1234
heoway1 - 0 tranhang07
heoway10 - 45 phuongkitty
heoway0 - 1 fucklife
heoway3 - 1 matngu8
heoway6 - 1 vidung2a3
heoway3 - 0 sakai
heoway6 - 1 ancoi
heoway0 - 4 nhatmai
heoway9 - 4 hieu2812
heoway1 - 0 hieula
heoway2 - 0 matngu
heoway0 - 3 tancong6789
heoway2 - 0 buibuon
heoway0 - 6 buitoi21
heoway3 - 0 hhjgj
heoway1 - 9 matbiec
heoway0 - 1 thutrang
heoway10 - 2 viethungbka
heoway1 - 0 milesuni30012009
heoway2 - 0 meoooo
heoway1 - 0 army12
heoway2 - 0 nguyenkhoa2014
heoway2 - 0 guest123
heoway0 - 2 heoconhamhoc
heoway1 - 0 binbin1999
heoway3 - 0 asgdsfgdfsgsdh53
heoway3 - 2 gatamky2020
heoway2 - 0 anhngo1990
heoway1 - 0 kimanh2001
heoway2 - 2 ltb0506
heoway7 - 8 hoangthanh
heoway1 - 0 nguyen09
heoway2 - 4 scp67892021
heoway3 - 0 hautrang113
heoway2 - 0 dat0910a5
heoway1 - 1 nguvaicadai123q
heoway1 - 0 trinhtuan96
heoway0 - 1 tranvancu
heoway1 - 0 asasfasffsa
heoway0 - 4 kehuydiet2802
heoway0 - 2 yellowrain
heoway1 - 0 duypro2k7
heoway2 - 0 lololol
heoway10 - 14 bacanhh
heoway0 - 5 newnew
heoway1 - 0 ngocluan
heoway0 - 1 luckystar
heoway1 - 0 mayakieu
heoway2 - 1 asdmobile
heoway2 - 0 adadadadada
heoway1 - 2 bangtam2312
heoway2 - 0 vuongdeptraia2
heoway1 - 2 kentpham
heoway3 - 5 hieuhieuhieu
heoway8 - 0 vyga123
heoway1 - 2 pthao3799
heoway8 - 0 vietpro123789
heoway4 - 0 lecongthanh
heoway8 - 1 annatranthanh
heoway1 - 0 ngoc11
heoway1 - 0 maria97
heoway0 - 1 thanhthanh2k8
heoway7 - 0 cphuc1323
heoway0 - 4 thanhthanh2k7
heoway2 - 0 k12345
heoway1 - 0 quancacto123abc
heoway2 - 0 tuancaokkk
heoway7 - 2 khanhvjppro
heoway7 - 0 danly1320
heoway2 - 0 quangminhh
heoway1 - 0 taolaleesin2017
heoway3 - 0 tan2k
heoway3 - 0 hung2007
heoway8 - 0 nguyenhuunhan
heoway9 - 0 leson121211
heoway3 - 0 ngoc1920
heoway6 - 3 beyou123