Tặng ngọc cho các bạn có chỉ số đam mê cao

Với các bạn có chỉ số đam mê từ 5 trở lên, khi kết thúc 1 ván cờ thì dù bạn là người thắng hay thua, bạn sẽ được tặng thêm 1 ngọc. Thông báo tặng ngọc sẽ hiển thị bên dưới để báo cho bạn biết.

Hãy cố gắng tăng chỉ số đam mê của bạn lên nhé! Chỉ số đam mê được tính là trung bình số ván cờ bạn chơi mỗi ngày trong 30 ngày gần đây.

Leave a Reply