Nhận ngọc miễn phí từ Rương hào hiệp

Rương hào hiệp là rương chứa ngọc dành tặng cho mọi người mà thành viên nào cũng có thể sở hữu được. Khi người khác vào trang cá nhân của bạn, nếu bạn đã khởi tạo rương thì rương sẽ hiển thị. Mỗi người chỉ nhận được ngẫu nhiên từ 1 đến 10 ngọc ở mỗi rương trong một ngày. Hãy chọn vào rương để nhận ngọc nhé. Nếu bạn muốn nhận thêm nhiều ngọc miễn phí hơn nữa, hãy tìm các thành viên có rương hào hiệp.

Người có rương hào hiệp sẽ được tặng ngọc khi thực hiện châm ngọc vào rương. Cứ mỗi ngọc cho đi, bạn sẽ nhận lại được gấp đôi.

Quản lý rương của bạn
Rương được hiển thị trong trang cá nhân

Leave a Reply